Calendr | Calendar

Mae copiau o galendar 2020 Hanes Llambed ar gael am £6 o’r isod:
Copies of the Hanes Llambed 2020 calendar costing £6 are available from.
  • Gwilym Price Son and Daughters
  • Y Pantri
  • Smotyn Du
  • Cascade
  • Library
  • Gwyn Lewis Carpets
  • Andrew Price Hairdressers
  • Duet
Bydden nhw hefyd ar gael yn Ffair Nadolig yn y Brifysgol a gynhelir ar ddydd Sadwrn 23ain Tachwedd/
Copiau ar gael trwy’r post – ebsotiwch hanesllambed@btinternet.com
They will also be for sale at the Christmas Fayre held at the University of Wales Trinity Saint David on Saturday 23 November.
Copies available by post – e-mail hanesllambed@btinternet.com