Siarter Iaith | Language Charter

Mae Cered yn Fenter Iaith oddi fewn i Gyngor Sir Ceredigion. Mae’r siarter iaith sydd ar agor i bob mudiad, gwasanaeth, clwb neu busnes o fewn i sir. Nid oes disgwyl i bawb ddarparu yr un lefel o wasanaeth felly dyfnyddir aur, arian ac aefydd i ddynodi lefel y gwasanaeth yn y Gymraeg.

Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi derbyn safon aur.

Cered is a Welsh Language Initiative within Ceredigion County Council. The Ceredigion Language Charter is open to every organisation, establishment, service or club or business within the County …. It is not expected that everyone will provide the same level of service and therefore gold, silver or bronze levels are used in order to identify the level of Welsh and bilingual service.”
From this it is impressive that the museum has shown a very high standard as we have been awarded the Gold certificate.

 

 

Mae Cered yn Fenter Iaith oddi fewn i Gyngor Sir Ceredigion sydd ar agor i bob mudiad, gwasanaeth, clwb neu busnes o fewn i sir. Nid oes disgwyl i bawb ddarparu yr un lefel o wasanaeth felly dyfnyddir aur, arian ac aefydd i ddynodi lefel y gwasanaeth yn y Gymraeg.

/

Cered is a Welsh Language Initiative within Ceredigion County Council.”
https://www.facebook.com/pg/ceredmenteriaith/about/
“The Ceredigion Language Charter is open to every organisation, establishment, service or club or business within the County …. It is not expected that everyone will provide the same level of service and therefore gold, silver or bronze levels are used in order to identify the level of Welsh and bilingual service.”
http://www.ceredigion2020.org.uk/index.cfm?articleid=9747
From this it is impressive that the museum has shown a very high standard as we have been awarded the Gold certificate.