Digital Heritage Station | Gorsaf Treftadaeth Digidol

Mae’r Amgueddfa wedi ei phenodi yn Orsaf Treftadaeth Digidol.

Trwy hyfforddiant a ddefnydd o cyfarpar a  ddarparwyd gan “Casgliad y Werin,” mae’r Amgueddfa yn awr yn medru cynnig cymorth gyda digideiddio i aelodau o’r cyhoedd. Mae’r gwirfoddolwyr yn medru helpu i greu cyfrif ac i drosglwyddo’r manylion i wefan Casgliad y Werin. Edrychwch allan am ein diwrnodai agor yn yr Amgueddfa neu cysylltwch â ni i benderfynu pryd y byddai yn gyfleus i chwi  gael trefniant personnol  i gael cymorth gyda’r defnydd digidol.

Mae Casgliad y Werin yn brosiect gwreiddiol wedi ei ariannu gan Llywodraeth Cynulliad Cymru sydd yn darparu’r gwasanaeth ac y wefan i alluogi’r cyhoedd i rannu eu atgofion o’r Cymru a fu. Lluniau, recordiau sain, dogfennau, fidio neu straeon sydd yn dathlu hanes ein cymunedau, teuluoedd, pentrefi, trefi, diwydiannau a thraddodiadau.

Am fwy o wybodaeth am Gasgliad y Werin ewch at:-

http://www.casgliadywerin.cymru

Bydd gwyrfoddorwyr ar gael ar dydd Mawrth o 11.00yb – 1.00yp ag os dewisiwch mi fedrwch wneud trefniad am gymorth drwy gysylltu gyda Barbara ar 01570423123 neu ebost hanesllambed@btinternet.com

The Museum has been designated a Digital Heritage Station. Utilising training and equipment supplied by The People’s Collection Wales,  the Museum is now able to offer assistance with digitisation to members of the public. The volunteers are able to help create accounts and upload content onto the People’s Collection Wales website. Look out for Digital Heritage open days being held at the museum or contact the Museum to arrange an individual appointment for help with digitising material

The People’s Collection Wales is an innovative project funded by the Welsh Government which provides services and a website to enable members of the public to share memories of Wales. Photographs, sound recordings, documents, videos and stories celebrate the history of communities, families, villages, towns and cities, industries and traditions.

For more information about The People’s Collection Wales visit https://www.peoplescollection.wales

 

Volunteers will be available on Tuesdays 11am – 1.00pm and  if you wish to make an appointment for assistance with digitising please contact Barbara on 01570423123 or e-mail hanesllambed@btinteret.com