Current Exhibits | Arddangosfa Presennol

Casgliadau bydd yn cael eu dangos eleni::

 • Rhyfel Byd Cyntaf – y diwedd
 • Ffair Dalis
 • Arddangosfa gan gymuned Silian
 • Y Bleidlias i Fenywod – arddangosfa gan fyfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Teulu Rees, Ty Glandulais a Teras Glandulais
 • Celf a Chrefft Sarah Jones, Llanbedr Pont Steffan

Exhibitions for this year include:

 • WW1 – The final years
 •  Ffair Dalis
 • Exhibition by Silian Community
 • Suffragettes – Exhibition by Students of University of Wales Trinity St David
 • The Rees Family, Glandulas Terrace and House
 • The Arts and Crafts of Sarah Jones, Lampeter