Current Exhibits | Arddangosfa Presennol

Casgliadau bydd yn cael eu dangos eleni:

 • Y Ffliw Sbaenaidd yn ardal Llambed 1918-20
 • Hanes Meddygyniaeth Llysieuol Lleol
 • Gwisgoedd Cymreig a’u Hanes
 • Ffatri Boteli Dŵr yr Old Quarry
 • Hanes Plwyf Llanwenog
 • Dathlu Diwrnod Heddwch Llambed 1919
 • Prosiect Ystrad Fflur
 • Hanes Teulu Rees/Rhys, Llambed

Exhibitions for this year include:

 • Spanish Flu 1918-20 in the Lampeter area
 • History of Local Herbal Traditions
 • Welsh Costumes and their History
 • The Old Quarry Bottling Works
 • History of Llanwenog Parish
 • Peaceday Celebrations Lampeter 1919
 • Strata Florida Project
 • Rees/Rhys Family History, Lampeter