Current Exhibits | Arddangosfa Presennol

List of exhibits this year:

 • Welsh costumes and hats
  First World War – 1917
 • A Display by Llanfair Clydogau History Society
 • The Rebecca Riots
  University of Wales Trinity Saint David’s Exhibition
 • Display of telephones dating from 1900 – 1970

Casgliadau bydd yn cael eu dangos eleni:

 • Gwisgoedd Cymreig a hetiau
  Y Rhyfel mawr – 1917
 • Arddangosfa Cymdeithas Hanes Llanfair Clydogau
 • Terfysgoedd ‘Becca
 • Arddangosfa’r Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Ffonau yn dyddio o 1900 – 1970

Mae’r arddangosfa ar gyfer 2017 nawr ar agor. Rhai lluniau isod.

Dod yn Fuan

Apêl i’r cyhoedd !  Oes gan urhyw un ohonoch greiriau, luniau, neu newyddion sy’n berthnasol i’r hen ffair geffylau yma? Byddai’r amgueddfa yn falch i glywed oddiwrthych.

Cysylltwch a:  hanesllambed@btinternet.com

Coming Soon

Appeal for your help.  The Museum would be pleased to hear from anyone who has  pictures, articles or stories which relate to the Ffair Dalis

Contact:  hanesllambed@btinternet.com