Events | Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Diwrnod Prisiad yn Amgueddfa Llambed – dydd Iau 20fed Hydref 2016

Diwrnod llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa pan daeth Ian Taylor, priswr cwmni arwerthu Peter Francis, Caerfyrddin i dreulio’r diwrnod gyda ni.

Diwrnod Prisiad yn Amgueddfa Llambed – dydd Iau 8fed Hydref 2015

Diwrnod llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa pan daeth Ian Taylor, priswr cwmni arwerthu Peter Francis, Caerfyrddin i dreulio’r diwrnod gyda ni. Dyma rhai lluniau o’r diwrnod prisio ar ddydd Iau 8fed Hydref 2015.

Diwrnod Prisiad yn Amgueddfa Llambed – dydd Llun 8 Mehefin 2015

Diwrnod llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa pan daeth Ian Taylor, priswr cwmni arwerthu Peter Francis, Caerfyrddin i dreulio’r diwrnod gyda ni. Dyma rhai lluniau o’r diwrnod prisio ar ddydd Llun 8 Mehefein 2015.

Gobeithio yn fawr gael Mr Taylor yn ol eto diwedd y flwyddyn felly daw cyfle eto os nad oeddech yn gallu dod y tro hwn.

PREVIOUS EVENTS

Valuation Day at Lampeter Museum – 20th October 2016

A very successful day at the Museum when Ian Taylor, a Valuer from Peter Francis Auctioneers, Carmarthen spent the day with us.

Valuation Day at Lampeter Museum – 8th October 2015

A very successful day at the Museum when Ian Taylor, a Valuer from Peter Francis Auctioneers, Carmarthen spent the day with us. These are just some of the items brought in to the Museum on Thursday 8 October 2015 for valuation.

Valuation Day at Lampeter Museum – 8th June 2015

A very successful day at the Museum when Ian Taylor, a Valuer from Peter Francis Auctioneers, Carmarthen spent the day with us. These are just some of the items brought in to the Museum on Monday 8 June 2015 for valuation.

If you missed this event, then we hope to have Mr Taylor back for a return visit towards the end of the year.