Events | Digwyddiadau

DIGWYDDIADAU YN DOD

 • Simon Evans: Hanes Plwyf Llanwenog rhan 1 (18 Medi)
 • Gwyneth Davies: Tribuwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi (16 Hydref)
 • Meic Birtwistle: Warsong – Caneuon y Rhyfel Mawr (20 Tachwedd)
 • Gwendraeth Morgan: Sbrydion a Seintiau (18 Rhagfyr)
 • James January-McCann: Casglu Enwau Lleoedd Cymru (15 Ionawr)
 • Ross Cook: Hanes Mewn Cartrefi (19 Chwefror)
 • E Lloyd Jones: Y Ddarlith Gymraeg, Hanes Ardal Llanio a’r Ffatri Llaeth (19 Mawrth)
 • Simon Evans: Hanes Plwyf Llanwenog rhan 2 (16 Ebrill)
 • Wieslaw Gdula: Teuluoedd Pwyleg yn Ardal Llambed (21 Mai)
 • Taith yr Haf (17 Mehefin)

 

DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Diwrnod Prisiad yn Amgueddfa Llambed – dydd Iau 20fed Hydref 2016

Diwrnod llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa pan daeth Ian Taylor, priswr cwmni arwerthu Peter Francis, Caerfyrddin i dreulio’r diwrnod gyda ni.

Diwrnod Prisiad yn Amgueddfa Llambed – dydd Iau 8fed Hydref 2015

Diwrnod llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa pan daeth Ian Taylor, priswr cwmni arwerthu Peter Francis, Caerfyrddin i dreulio’r diwrnod gyda ni. Dyma rhai lluniau o’r diwrnod prisio ar ddydd Iau 8fed Hydref 2015.

Diwrnod Prisiad yn Amgueddfa Llambed – dydd Llun 8 Mehefin 2015

Diwrnod llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa pan daeth Ian Taylor, priswr cwmni arwerthu Peter Francis, Caerfyrddin i dreulio’r diwrnod gyda ni. Dyma rhai lluniau o’r diwrnod prisio ar ddydd Llun 8 Mehefein 2015.

Gobeithio yn fawr gael Mr Taylor yn ol eto diwedd y flwyddyn felly daw cyfle eto os nad oeddech yn gallu dod y tro hwn.

COMING EVENTS

 • Simon Evans: The history of Llanwenog Parish part 1 (18 September)
 • Gwyneth Davies: Cardiganshire Great War Tribunals (16 Hydref)
 • Meic Birtwistle: Warsong – Songs of the Great War (20 November)
 • Gwendraeth Morgan: Spooks and Saints (18 December)
 • James January-McCann: Collecting Welsh Place Names (15 January)
 • Ross Cook: History in Homes (19 February)
 • E Lloyd Jones: Welsh Lecture (with translation), The History of Llanio and the Mile Factory (19 March)
 • Simon Evans: The history of Llanwenog Parish part 2 (16 April)
 • Wieslaw Gdula: Polish Families in the Lampeter Area (21 May)
 • Summer Trip (17 June)

 

PREVIOUS EVENTS

Valuation Day at Lampeter Museum – 20th October 2016

A very successful day at the Museum when Ian Taylor, a Valuer from Peter Francis Auctioneers, Carmarthen spent the day with us.

Valuation Day at Lampeter Museum – 8th October 2015

A very successful day at the Museum when Ian Taylor, a Valuer from Peter Francis Auctioneers, Carmarthen spent the day with us. These are just some of the items brought in to the Museum on Thursday 8 October 2015 for valuation.

Valuation Day at Lampeter Museum – 8th June 2015

A very successful day at the Museum when Ian Taylor, a Valuer from Peter Francis Auctioneers, Carmarthen spent the day with us. These are just some of the items brought in to the Museum on Monday 8 June 2015 for valuation.

If you missed this event, then we hope to have Mr Taylor back for a return visit towards the end of the year.