Location | Lleoliad

Lampeter Museum is housed in the old Porter’s Lodge of the university of Wales Trinity St David. Our address is: Lampeter Museum, College Street, Lampeter, Ceredigion, SA48 7ED.

Lleolir Amgueddfa Llambed yn Hen Borthordy, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ein cyfeiriad ni yw: Amgueddfa Llambed, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7ED.

There is nearby on street parking and pay and display parking at the Rookery, Market Street and Cwmmins. Visit Lampeter Town Council’s website for further information. on parking and public transport.

Mae lleoedd parcio ar y stryd gyfagos, ac mae meysydd parcio talu ac arddangos ar gael ar y Rookery, Stryd y Farchnad a’r Cwmins. Ewch i wefan Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan am fwy o wybodaeth ar barcio a thrafnidiaeth gyhoeddus.