Croeso i wefan Amgueddfa Llanbedr Pont Steffan | Welcome to the Lampeter Museum Website

Bydd yr amgueddfa yn ail agor am y tymor newydd ar ddydd Mawrth 27ain Mawrth 2018 gyda rhai newidiadau i’r oriau a dyddiau agor:

 • Dydd Mawrth – 10am – 4pm
 • Dydd Mercher- 11am – 2pm
 • Dydd Iau– 10am – 4pm
 • Dydd Gwener– 11am – 2pm

The Museum will re-open for a new season on Tuesday 27 March 2018 with some changes to the opening times and days:

 • Tuesday – 10am – 4pm
 • Wednesday – 11am – 2pm
 • Thursday – 10am – 4pm
 • Saturday – 11am – 2pm


Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7ED 
/ College Street, Lampeter, SA48 7ED

Agorodd yr amgueddfa ym mis Mai 2014 ac mae llawer iawn o bobl wedi ymweld a ni ers hynny. Dyma rai o’r sylwadau yn ein llyfr ymwelwyr:

‘Diddorol iawn, pob lwc ar gyfer y dyfodol’ 

‘Diddorol. Byddai’n galw eto’  

‘Gwych, balch gweld canolfan hanes y dre’

’Bendigedig’

 


 

Cysylltwch â Selwyn Walters ar 01570 422769 neu trwy e-bost: selwynwalters@btinternet.com

 • Os hoffech drefnu ymweliad breifat a’r amgueddfa
 • Os hoffech rhoi benthyg ney cyfrannu eitem
 • Os hoffech ddod yn noddwr yr amgueddfa

The museum opened in  May 2014 and has been visited by many people. Here ar some of the comments from our visitors book:

‘A wonderful collection, keep it up’

‘Lovely, nice to have someone guide us around the exhibits personally’

‘Very interesting collection.  Congratulations Lampeter’

‘Thanks for the personal service’

‘Lovely exhibition, wonderful Museum’


 • If you wish to visit the museum privately;
 • if you have items that you wish to donate or lend to the museum; or
 • if you wish to become a patron of the museum

Please contact Selwyn Walters on 01570 422769 e-mail: selwynwalters@btinternet.com 


Amgueddfa annibynnol sy’n cael ei rhedeg gan Hanes Llambed; fe’i lleolir yn yr Hen Borthordy, Stryd y Coleg, yng nghanol Llanbedr Pont Steffan./An independent museum established and administered by Hanes Llambed, conveniently situated in the Old Porters Lodge, College Street, in the centre of Lampeter.