Croeso i wefan Amgueddfa Llanbedr Pont Steffan | Welcome to the Lampeter Museum Website

Mae’r amgueddfa yn awr ar gau ond yn ail agor, gyda arddangosfeydd newydd, yn mis Mawrth 2020. Diolch am eich cefnogaeth yn 2019. Yr ydym yn edrych ymlaen I’ch gweld blwyddyn nesaf.

 

The museum  is now closed and will re-open, with new exhibits, in March 2020.thank you for your support during 2019.  We look forward to seeing you again next year.


Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7ED 
/ College Street, Lampeter, SA48 7ED

Agorodd yr amgueddfa ym mis Mai 2014 ac mae llawer iawn o bobl wedi ymweld a ni ers hynny. Dyma rai o’r sylwadau yn ein llyfr ymwelwyr:

‘Diddorol iawn, pob lwc ar gyfer y dyfodol’ 

‘Diddorol. Byddai’n galw eto’  

‘Gwych, balch gweld canolfan hanes y dre’

’Bendigedig’

 


 

Cysylltwch â Selwyn Walters ar 01570 422769 neu trwy e-bost: selwynwalters@btinternet.com

  • Os hoffech drefnu ymweliad breifat a’r amgueddfa
  • Os hoffech rhoi benthyg ney cyfrannu eitem
  • Os hoffech ddod yn noddwr yr amgueddfa

The museum opened in  May 2014 and has been visited by many people. Here ar some of the comments from our visitors book:

‘A wonderful collection, keep it up’

‘Lovely, nice to have someone guide us around the exhibits personally’

‘Very interesting collection.  Congratulations Lampeter’

‘Thanks for the personal service’

‘Lovely exhibition, wonderful Museum’


  • If you wish to visit the museum privately;
  • if you have items that you wish to donate or lend to the museum; or
  • if you wish to become a patron of the museum

Please contact Selwyn Walters on 01570 422769 e-mail: selwynwalters@btinternet.com 


Amgueddfa annibynnol sy’n cael ei rhedeg gan Hanes Llambed; fe’i lleolir yn yr Hen Borthordy, Stryd y Coleg, yng nghanol Llanbedr Pont Steffan./An independent museum established and administered by Hanes Llambed, conveniently situated in the Old Porters Lodge, College Street, in the centre of Lampeter.