Croeso i wefan Amgueddfa Llanbedr Pont Steffan | Welcome to the Lampeter Museum Website


Mae’r amgueddfa ar gau dros y gaeaf

The museum is closed during the winter

Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7ED / College Street, Lampeter, SA48 7ED

Mae oddeutu 1300 o ymwelwyr wedi galw yn yr amgueddfa ers agor ym Mis Mai 2014 hyd Hydref 2014, gyda llawer wedi gadael nodiadau cefnogol yn y llyfr.

Rhai o’r sylwadau: Rhai o’r sylwadau:
‘Diddorol iawn, pob lwc ar gyfer y dyfodol’ 

‘Diddorol. Byddai’n galw eto’  

‘Gwych, balch gweld canolfan hanes y dre’

’Bendigedig’

 


 

Cysylltwch â Selwyn Walters ar 01570 422769 neu trwy e-bost: selwynwalters@btinternet.com

  • Os hoffech drefnu ymweliad breifat a’r amgueddfa
  • Os hoffech rhoi benthyg ney cyfrannu eitem
  • Os hoffech ddod yn noddwr yr amgueddfa

Since opening in May 2014 to the end of September, the Museum has received approximately 1300 visitors, with many favourable comments in the visitors book.

Some of the comments received:

‘A wonderful collection, keep it up’

‘Lovely, nice to have someone guide us around the exhibits personally’

‘Very interesting collection.  Congratulations Lampeter’

‘Thanks for the personal service’

‘Lovely exhibition, wonderful Museum’


  • If you wish to visit the museum privately;
  • if you have items that you wish to donate or lend to the museum; or
  • if you wish to become a patron of the museum

Please contact Selwyn Walters on 01570 422769 e-mail: selwynwalters@btinternet.com 

Amgueddfa annibynnol sy’n cael ei rhedeg gan Hanes Llambed; fe’i lleolir yn yr Hen Borthordy, Stryd y Coleg, yng nghanol Llanbedr Pont Steffan./An independent museum established and administered by Hanes Llambed, conveniently situated in the Old Porters Lodge, College Street, in the centre of Lampeter.