Amgueddfa Llanbedr Pont Steffan | Lampeter Museum

Mae’r Amgueddfa yn awr a’r gau am y gaeaf ac y bydd yn ail agor gyda arddangosfeydd newydd ar 4ydd Ebrill 2017.  Diolch am eich cefnogaeth a gobeithio y gwelwch eto.

—————————————

The Museum has now closed for the Winter and will  re-open with new exhibits on the 4 April 2017.  Thank you for your support and we hope to see you again.

Mae oddeutu 1100 o ymwelwyr wedi galw yn yr amgueddfa ers  Mis Mawrth 2016 hyd Hydref 2016, gyda llawer wedi gadael nodiadau cefnogol yn y llyfr

 

Amgueddfa Llambed Lampeter MuseumStryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7ED

College Street, Lampeter, SA48 7ED

From March to October 2016, the Museum has received approximately 1100 visitors, with many favourable comments in the visitors book.


 

 

 

Cysylltwch â Selwyn Walters ar 01570 422769 neu trwy e-bost: selwynwalters@btinternet.com

  • Os hoffech drefnu ymweliad breifat a’r amgueddfa
  • Os hoffech rhoi benthyg ney cyfrannu eitem
  • Os hoffech ddod yn noddwr yr amgueddfa

 

 

 

  • If you wish to visit the museum privately;
  • if you have items that you wish to donate or lend to the museum; or
  • if you wish to become a patron of the museum

Please contact Selwyn Walters on 01570 422769 e-mail: selwynwalters@btinternet.com 

Amgueddfa annibynnol sy’n cael ei rhedeg gan Hanes Llambed; fe’i lleolir yn yr Hen Borthordy, Stryd y Coleg, yng nghanol Llanbedr Pont Steffan./An independent museum established and administered by Hanes Llambed, conveniently situated in the Old Porters Lodge, College Street, in the centre of Lampeter.