Croeso i wefan Amgueddfa Llanbedr Pont Steffan | Welcome to the Lampeter Museum Website

Bydd yr amgueddfa yn ail agor ar Ddydd Mawrth 9 Ebrill gyda llawr o arddangosfeydd newydd. Galwch mewn i weld. Dim tal am fynediad.
The museum will re-open on Tuesday 9 April with many new exhibits. Call in and see us. No entrance fee.


Oriau Agor

Dydd Mawrth 1000-1600
Dydd Iau 1000-1600
Dydd Gwener 1100-1400
Dydd Sadwrn 1100-1400

Opening Hours

Tuesday 1000-1600
Thursday 1000-1600
Friday 1100-1400
Saturday 1100-1400

Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7ED / College Street, Lampeter, SA48 7ED

Agorodd yr amgueddfa ym mis Mai 2014 ac mae llawer iawn o bobl wedi ymweld a ni ers hynny. Dyma rai o’r sylwadau yn ein llyfr ymwelwyr:

‘Diddorol iawn, pob lwc ar gyfer y dyfodol’ 

‘Diddorol. Byddai’n galw eto’  

‘Gwych, balch gweld canolfan hanes y dre’

’Bendigedig’

 


 

Cysylltwch â Selwyn Walters ar 01570 422769 neu trwy e-bost: selwynwalters@btinternet.com

  • Os hoffech drefnu ymweliad breifat a’r amgueddfa
  • Os hoffech rhoi benthyg ney cyfrannu eitem
  • Os hoffech ddod yn noddwr yr amgueddfa

The museum opened in  May 2014 and has been visited by many people. Here ar some of the comments from our visitors book:

‘A wonderful collection, keep it up’

‘Lovely, nice to have someone guide us around the exhibits personally’

‘Very interesting collection.  Congratulations Lampeter’

‘Thanks for the personal service’

‘Lovely exhibition, wonderful Museum’


  • If you wish to visit the museum privately;
  • if you have items that you wish to donate or lend to the museum; or
  • if you wish to become a patron of the museum

Please contact Selwyn Walters on 01570 422769 e-mail: selwynwalters@btinternet.com 


Amgueddfa annibynnol sy’n cael ei rhedeg gan Hanes Llambed; fe’i lleolir yn yr Hen Borthordy, Stryd y Coleg, yng nghanol Llanbedr Pont Steffan./An independent museum established and administered by Hanes Llambed, conveniently situated in the Old Porters Lodge, College Street, in the centre of Lampeter.